⧉ اعراب،انواع اعراب و نقش های مرفوع،مجرور و تبعی و منصوبات و نواسخ و اعراب فعل و مشترکات عربی

⧉ تاریخ برگزاری: 1396/12/25

⧉ هزینه شرکت در همایش: 50000 تومان

⧉ محل برگزاری: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد - خیابان دانشگاه، بین دانشگاه 16 و 18، تالار رازی

⧉ توضیحات بیشتر:

همایش اعراب،انواع اعراب و نقش های مرفوع،مجرور و تبعی و منصوبات و نواسخ و اعراب فعل و مشترکات عربی (7 سوال کنکور سرارسری) - ویژه دختران

زمان برگزاری: ساعت 14 الی 21

هزینه شرکت در همایش: 50 هزار تومان

مشخصات کارت جهت واریز (پس از پرداخت، عکس فیش پرداختی را به شماره  09151008116 تلگرام نمایید):

6104337853766002
امیر رضائی رنجبر
بانک ملت

حتما یک ساعت قبل از شروع همایش در محل برگزاری همایش حضور داشته باشید.

ثبت نام در همایش